981388738

Avda. da Solana, nº52 Entlo. Tel-fax. 981 388 738. 15570-NARON Aviso Legal

 

Servizos

Laboral e Seguridade Social

 • Formalización de contratos
 • Altas e Baixas de traballadores na Seguridade Social (Sistema Red)
 • Inscripción de empresas
 • Confección de nóminas e documentos de cotización
 • Libros de empresa
 • Tramite de Altas e Baixas no Réxime Especial de Autónomos, Empregadas de Fogar e Agraria
 • Solicitude de subvencións e bonificacións por contratación de traballadores
 • Proxectos para creación de emprego autónomo
 • Solicitude de prestacións por desemprego

Tramitación de pensións de Xubilación, Viuvez, Orfandade, etc.

Xestións Varias

 • Solicitude de Certificados
 • Permisos
 • Subvencións
 • Constitución de Empresas
 • Escrituras
 • Contratos de Aluguer e Venda
 • Xestións ante Organismos Públicos
 • Altas no Catastro. Etc

Por medio de profesionais concertados realizamos todo tipo de Xestións en Tráfico e Transportes (Transferencias, Baixas, Permisos de Conducir, etc.)

Seguros en xeral:

 • Automóbil
 • Fogar
 • Vida e Xubilación
 • Plans de Pensións, Inversión e Aforro
 • Seguros de Accidentes e Baixa Médica
 • Comercio e Industrias
 • Seguros de Responsabilidade Civil
Seguros para Empresas, etc.

 

 
Somos de Confianza